#MentalModel 001 : Hvor er vi i markedscyklussen?

Hvordan du kan positionere din portefølje bedst muligt til at maksimere dit langsigtede afkast ved at være i angreb eller i forsvar på det rette tidspunkt.

Et af de mest evigtgyldige spørgsmål for private investorer er, om det er det rette tidspunkt at investere i markedet på.

På den ene side vil man gerne være investeret, for så bliver man jo som udgangspunkt rigere, men på den anden side er vi bange for at fejle og miste vores kapital.

Det ville derfor være vældig rart, hvis man kunne få en fornemmelse for, om det er det rette tidspunkt til at være fuldt investeret eller om man skulle tage foden af gaspedalen.

Kvantitative indikatorer som Buffet-indikatoren og Shiller CAPE er brugbare, men fortæller kun den halve historie, da de baserer sig på “værdiansættelse” af markedet, og har vanskeligt ved at afspejle den komplekse virkelighed, vi lever i.

Kvalitative indikatorer beror derimod mere på investorens evne til at have føling med markedet og forstå den underliggende psykologi. Da kvalitative indikatorer beror mere på ens evne til at sammensætte en masse faktorer og hændelser, så disse indikatorer kræver uden tvivl mere tankevirksomhed end at slå et tal op og drage sin konklusion ud fra dette.

Det handler ikke om at være præcis og objektiv, men i stedet at overveje en række faktorer og sammenfatte disse til et sandsynlighedsvægtet beslutningsgrundlag.

Til dette formål mener jeg, at Howard Marks’ bog “Mastering The Market Cycle” er en uundværlig resurse.

Bliv medlem af vores Facebook gruppe


Forstå markedscyklussen

Marks’ grundlæggende idé er at markedet bevæger sig i cyklusser. Ved en cyklus forstås en udvikling, der følger et mønster såsom negativ —> neutral —> positiv eller omvendt.

Marks sammenligninger cyklusser med et svingende pendul, der skifter retning når dets ekstrempunkter er nået, det vil sige, hvor den fremadrettede kraft trumfes af de bagudrettede kræfter.

I en mere velkendt terminologi kan man sige, at et euforisk aktiemarked på et tidspunkt giver efter for enten negative ændringer i økonomien eller et skift i investorpsykologien, hvilket forårsager markedsfald og ultimativt et sving i markedscyklussen til dyb depression.

Du er måske tidligere stødt på nedenstående grafik, som på glimrende vis også afspejler markedscyklusser.

Såfremt man finder denne tankegang brugbar og valid, vil det for den intelligente investor således dreje sig om at tilpasse sin portefølje til at afspejle, hvor man tror pendulet er i markedscyklussen. Med andre ord skal ens portefølje tilpasses til enten at være i angreb (f.eks. fuldt investeret) eller i defensiven (høj cash position), så der kan drages fordel af hhv. billige aktier eller kapitalbevarelse.

Pendulet befinder sig sjældent i det Marks kalder “the happy medium”, hvilket vil sige en “lunken” markedssituation, der hverken er pessimistisk eller optimistisk.

I samme boldgade kan det noteres, at value-investorens kerneprincip omkring mean reversion følger nogenlunde samme tankegang. Forsøget på at købe undervurderede selskaber må nødvendigvis medføre en hvis grad af ubehag, da et selskaber typisk er mest undervurderet, når ingen vil eje det.


Hvor er vi i markedscyklussen?

Investering er som bekendt mere en kunst end en videnskab. Det er derfor ikke muligt, at sige præcis hvor vi befinder os i markedscyklussen, hvorfor vi i stedet må bero på indikatorer, der taler for og imod, hvor pendulet aktuelt befinder sig.

Den intelligente investor skal derfor udvikle og stole på sin føling med markedets psykologi og fundamentale tilstand for at foretage en subjektiv afvejning af argumenterne for pendulets position.

Det er ikke let, men det er muligt.

Personlig har jeg foretaget en sådan afvejning, hvilket har betydet, at min portefølje hovedsageligt er i cash med undtagelse af to ETF’er med commodities og energiaktier.

Men hvordan foretager man så en sådan en for og imod afvejning?

Marks giver os en række indikatorer at være opmærksomme på, og jeg har taget mig den frihed at sammenfatte disse i et simpelt dokument, som bliver lagt op i vores private Facebook gruppe:

Den Intelligente Investor Community


Her er 5 af de 19 indikatorerne nævnt i bogen:

  1. Hvordan er økonomien? Vækster den eller er den træg/dårlig?

  2. Er långivere ivrige eller tilbageholdende med at udstedet nye lån?

  3. Er det let at skaffe ny kapital eller er der knaphed på risikovillighed?

  4. Hvordan har aktiernes seneste performance været? Stærk, træg eller dårlig?

  5. Er aktiver generelt højt prissat eller er det muligt at finde mange "tilbud”?

Hvis man bare følger nogenlunde med i investeringsverden og økonomien, så er det let at danne sig en mening om, hvor vi står i markedscyklussen, når man har gennemgået de 19 indikatorer.

På denne måde kan man positionere sin portefølje til at være i angreb eller i forsvar, hvilket, hvis alt går vel, forbedrer ens afkast markant.


Næste skridt

Man kan ikke tage handling på noget, man ikke har identificeret. For den intelligente investor er det oplagt at holde sig orienteret omkring markedets udvikling, så ens kapital ikke risikeres unødigt, og at man samtidig ikke forholder sig passivt, når man skulle have været i angreb.

Der er mange måder at strukturere sin portefølje korrekt i forhold til markedscyklussen. Lad os tage en diskussion i kommentarfeltet og på Facebook om, hvor vi er i den nuværende markedscyklus, samt hvad vi kan gøre for at positionere os bedst muligt.